fredag 29 september 2017

Information v. 40

På tisdag (3/10) ska vi åka in till stan och gå på skolbio. Därför blir det ingen idrott denna dag. Vi ska se en film som heter "Upp i det blå".
På onsdag är det idrott som vanligt.
På måndag vecka 41 (9/10) ska eleverna i år 3 göra sitt simtest. Vi påminner om det nästa vecka också.

Den här veckan hade vi besök av Anna Boije i onsdags. Vi arbetade med värdegrundsfrågor. Prata gärna med ditt barn om de samtalen vi hade i skolan. Vi avslutade det hela med en önskerunda om hur man vill ha det i klassrummet för att lära sig bäst.
I no:n har vi den här veckan påbörjat arbetet med elektricitet. Den här veckan har vi lärt oss om statisk elektricitet.
På matten arbetar vi just nu med positionssystemet och att jämföra och storleksordna talen mellan 0-1000.
Grej of the day den här veckan handlade om Astrid Lindgren.
På so:n har de pratat om historiska källor och vad en gammal grav kan berätta.
I svenskan har de lärt sig och tränat på hur man gör när man läser en faktatext.

Vi önskar alla en trevlig helg!
En bild från allra första skoldagen här på Trönninge skola.

Läxor v. 40

Eleverna har matteläxa till på måndag. Den här veckan handlar det om positionssystemet. De får den nya läxan på tisdag.
Läsläxa den här veckan är kap 3. Uppgiften hemma förutom att läsa texten blir att kunna återberätta texten med hjälp av nyckelord.

fredag 22 september 2017

Information v. 39

Den här veckan har vi lärt oss stegvis subtraktion. Strategin är att börja med tiotalen och sedan entalen.
I svenska jobbar vi med olika strategier för att få en riktigt bra läsförståelse. Den här veckan har vi pratat om hur man skapar inre bilder i huvudet och hur man kan koppla texten till sig själv och egna erfarenheter.
I NO:n har vi fortsatt arbetet med magnetism och vilka metaller som är magnetiska.
Här kommer några bilder från den ena gruppens arbete med magneter:
I SO:n har vi tittat lite närmare på Sverige och resonerat om vad ett hem är.

Vi önskar alla en trevlig helg!


Läxor v. 39

Eleverna har läsläxa till på fredag. Kapitel 2 i Nyckeln till skatten.
Den gula skrivboken ska också fyllas i.
Matteläxan är till på måndag (tiotalsövergång). De får den nya på tisdag som är till nästa måndag.

torsdag 21 september 2017

Ingen rast före skolstart och rutiner vid frånvaro

Hej!
1-3 på skolan har nu beslutat att inga elever ska vara ute på rast före skolstart. Det betyder att när eleven kommer till skolan går man direkt till klassrummet där vi har drop-in tid från kl 7.30. I klassrummet läser man eller jobbar med något som man behöver jobba med. En lugn stund innan skolstart 7.45.

Från och med måndag har vi fått nya rutiner. Då bokförs alla sena ankomster och ogiltig frånvaro i skola24. Det betyder att du får ett sms till din mobil om ditt barn kommer för sent.
Information

Information till Vårdnadshavare,

Vi på Trönninge skola vill arbeta främjande och skapa förutsättningar för en trygg och lustfylld miljö.

Under året kommer vi att samarbeta med Anna Boije kring att utveckla vår kompetens kring att arbeta främjande för goda lärmiljöer. Anna kommer bland annat att träffa all personal, arbeta med arbetslagen samt närvara på samtal i klassen.

Vi vill fortsätta att utveckla lärmiljön i årskurs 3. Vi har bjudit in Anna till att vara med på de första samtalen med klassen kring att skapa en samarbetsöverenskommelse samt ge eleverna hjälpsamma verktyg kring hur vi kan tala med varandra. Detta sker onsdagen den 27 september.

Varje samtal kommer att avslutas med att eleverna får frågan om de upplever sig okej, hörda och rättvist behandlade. Hjälp oss att återkoppla om eleverna säger något annat till er än vad de gör till oss. Vi kommer att återkoppla till er vid behov.

Om ni har frågor och funderingar kring detta hör av er till oss eller om ditt barn inte upplever sig okej behandlat. Det är till oss ansvariga lärare ni vänder er till i första hand.

Anna har en önskan att om det är något som gäller henne specifikt så ta direktkontakt med henne.
Hennes kontaktuppgifter är:
anna.boije@me.com
 0701- 70 94 02
 

Vänliga hälsningar,
Diana och Pernilla

onsdag 20 september 2017

Matteläxa

Hej!
Igår fick eleverna med sig sin första matteläxa hem. Den är till på måndag.
Vi jobbar mycket med att de ska hitta strategier för att lösa uppgifterna. Just nu repeterar vi tiotalsövergångar. Jag vill gärna att du pratar med ditt barn om vilka strategier de använder. Vi använder strategin "att tänka upp till 10". De behöver bara göra den sidan med bollar, där de visar strategin. Men de får jättegärna göra även baksidan. De är alla tal med tiotalsövergångar. Vi kommer att träna på den "tabellen" nästa vecka i skolan så att den sitter (precis som med multiplikationstabellen). Träna gärna lite på tiokompisarna hemma om de inte är säkra (ex 1&9,2&8,3&7,4&6,5&5)
Några elever ville ta med sig matteboken hem och göra klart. Det är helt ok, att jobba fram t o m sid 19. Har de med sig boken hem får ni gärna logga in på ipad/dator så har de boken även hemma. Inloggningen står på första sidan. Kan vara bra att ha den hemma om man blir sjuk.

fredag 15 september 2017

Information v. 38

Den här veckan har vi arbetat med strategier för addition och subtraktion med tiotalsövergång. Vi har även påbörjat arbetet med lästal och förstå hur man visar på mattespråk hur man räknar ut det.
I svenskan har vi arbetat med stavning (lång, kort vokal och dubbelteckning). De har fått träna sig på att skriva brev och att skriva svar med fullständig mening.
I NO:n fortsätter vi arbetet med olika egenskaper hos olika material. Den här veckan har vi börjat titta på vilka material som är magnetiska.
Engelskan den här veckan har handlat om olika sätt att säga är på.
I SO:n arbetar vi med kartan och de olika väderstrecken.
Självklart får ni inte glömma att fråga om veckans grej of the day.

Nästa vecka är det studiedag på torsdag (21/9). Eleverna är lediga.

För att rasterna ska fungera bra för alla barn på skolan så är årskurs 3 alltid på linbanesidan på lunchrasten och mån/tors fm. Resterande raster får de vara på båda sidor. Tänk på att skicka med regnkläder och extrakläder vid dåligt väder. De kan förvara extrakläder i skåpen över sin krok.

Skolbiblioteket har fortfarande inte öppnat så vi påminner om att alla elever måste ha med sig en bok till skolan.

Information från rektorer:
"Det är viktigt, att när man har tryckt på knappen för automatisk dörröppning, väntar tills dörren har öppnat sig eller stängt sig. Man får inte dra i dörren för att man tycker att den öppnar eller stänger sig långsamt. Varje gång någon gör detta så ändras inställningarna vilket till slut gör så att dörren inte går att stänga. Så orkar man inte vänta så ska man INTE trycka på dörröppnaren utan öppna den manuellt.

Vi vill också upplysa om att de inte får parkera sina bilar på avlämningsplatsen som finns på framsidan. Ska man följa sitt barn in så ska man parkera på parkeringen som är utanför hemvisten för åk F-5. Vi vill att alla respekterar detta."

Hälsningar rektorerna på skolan.


Läsläxa

Idag har eleverna fått med sig sin nya läsebok hem. Alla elever ska läsa kapitel 1 ur Nyckeln till skatten. Vi har läst kapitlet tillsammans i skolan. Träna flera gånger på att få flyt i läsningen och att sammanfatta kapitlet.
Läxan är till på fredag. Då får eleverna visa sin läsförståelse skriftligt i skolan.
Eleverna kommer att få en matteläxa nästa vecka. Återkommer med mer information. Den kommer att handla om olika strategier vid tiotalsövergångar.

Information Bankprojekt


Hej Vårdnadshavare!

Startar med några uppmanade citat ur vår läroplan för grundskolan, Lgr 11…
_____________________________________________________________________________

·      ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Lgr 11, kap 2.2)
·      ”Eleverna ska få underlag för att välja fortsatt utbildning. Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt” (Lgr 11, kap 2.6)
_____________________________________________________________________________

Som ett led i arbetet med att utveckla livskunskap och valkompetens hos våra elever deltar alla skolor i Varbergs kommun i ett utbildningsprojekt i samarbete med Varbergs Sparbank. Eleverna kommer under sin skoltid att erbjudas en stegrande utbildning i privatekonomi genom återkommande aktiviteter i åk 3, 6 och 9. Studiebesök, workshops och möten med olika yrkesgrupper inom banken är några delar i arbetet.  

Syftet med projektet är huvudsakligen att öka varje elevs förmåga och kunskap då det gäller att trygga och ta ansvar för sin privatekonomi; nu och i framtiden. Ytterligare ett syfte är att ge eleverna inblick i banken som arbetsplats, dess olika yrkesgrupper samt dess funktion i samhället.

Projektets ambition är att alla våra elever lämnar grundskolan med en likvärdig grundsyn kring vilka val som ger en trygg ekonomisk framtid. En förhoppning är att ni – i hemmet – kommer att se ett intresse och en medvetenhet kring ”god privatekonomi” växa hos era barn.

Nu startar vi  - i åk 3 - etapp 1 i detta projekt vilket bl a kommer att innebära samtal om: spara/slösa, veckopeng, kostnader, olika yrken på banken och bankens olika funktioner. Vad gör man egentligen på en bank?! 

Välkomna med frågor och var beredda på spännande samtal vid köksbordet!
Vänliga hälsningar,

Pernilla och Diana


Lusinformation


Brev till frldrar och vrdnadshavare
September 2017

AVLUSNINGSDAGARNA
15-17 SEPTEMBER
Dags fr alla att bekmpa huvudlssen - ta fram luskam och kamma du ocks!
Så här luskammar du
Ta en vanlig kam och bort alla tovor. Fukta håret lätt och börja sedan kamma med en så tät luskam som möjligt. Du kan eventuellt ha i lite spraybalsam för att kammen ska glida lättare genom håret. För att se de löss och ägg som faller ner bättre, kan Du kamma över ett vitt papper eller en spegel.
1. Brja med att kamma hret phjssan. Gr en lodrtt bena och dela in hret i sektioner
2. Kamma igenom sektionerna en efter en. Hll de renkammade sektionerna tskilda frnnnu ej kammade sektioner. Fortstt ner mot nacken.
3. Var extra uppmrksam nr Du kammar vid hrfstet eller i nacken eftersom lssen trivs srskilt bra dr.
Tänk på att...
Det r viktigt att ven fbort lusggen innan de klcks fr att avbryta lusens biologiska livscykel. Lusggen sitter fast med ett limliknande sekret och r mycket svra att dra bort. Vlj en tt luskam som behller formen och klarar av att ven fbort lusggen frn hret!
Har man ftt lss rekommenderar vi att kombinera lusmedelsbehandling med noggrann luskaming varje dag tills alla i omgivning blivit lusfria. Det r viktigt att smittospra och bertta fr andra satt de kan behandlas samtidigt. Drefter kamma regelbundet, kanske en gng i veckan, i frebyggande syfte under hela skolret.
Tillsammans kan vi undvika lssepidemier!
Luskamning: gör det minst 1 till 3 ggr i veckan!
Luskamning är viktig för att hålla
lössen borta, precis som
tandborstning är viktigt för att
undvika hål i tänderna. Redan vid
vikingatiden så var kamning en del i
den dagliga hygienrutinen, och fynd
i vikingagravar visar att luskammen
var ett viktigt objekt som tom följde
med i graven. Så frågan är, om våra
förfäder ansåg det viktigt att dra igenom
(lus)kammen varje morgon, är det då inte läge att vi tar till oss den gamla vanan igen och gör detsamma?
Gör som vikingar och slå ett slag mot lössen! Gör det till rutin och använd luskam minst 1 till 3 g/veckan, helst varje dag eller när du tvättar håret. Regelbunden luskamning undviker att löss får fäste och då slipper du lössangrepp!
Tillsammans kan vi undvika lössepidemier. Delta i Avlusningsdagarna 15-17 september
För att undvika att vi får problem med huvudlöss på skolan vill vi uppmana alla föräldrar att delta i höstens  
Avlusningsdagar helgen mellan den 15-17 september.
Det du behöver göra för att delta är att kamma igenom ditt/dina barns hår med en luskam under helgen 15-17 september. Ju fler vi är som kammar desto större chans att vi slipper problem med huvudlöss under terminen.
Ibland har man löss utan att man vet om det eftersom det inte alltid kliar när man är drabbad. Regelbunden luskamning hjälper att upptäcka och bli av med lössen snabbt. Har man löss kan man smitta andra. Berätta för andra om du har löss så att omgivningen också får chans att kolla ifall de är drabbade och alla får chans att behandlas samtidigt.
Att tänka på vid val av luskam
Använd luskam för att upptäcka och dra bort levande eller döda löss och ägg. En bra luskam ska vara tät och gärna ha långa kamtänder för att ge så bra räckvidd som möjligt och kamtänderna ska helst inte glida isär när man kammar. Dra med tummen över tänderna på luskammen om kamtänderna lätt glider isär kommer det att vara svårare att kamma ur lössen och deras ägg. Välj en kam som är tät och håller formen när Du kammar. Så ta fram luskammen och kamma du också!
sponsras av www.LusFri.nu g

fredag 8 september 2017

Information v. 37

Vi har gjort en del ändringar i schemat och plockat bort elevens val på fredagar. Det innebär att eleverna kommer att sluta skoldagen kl 12.30 på fredagar från och med nästa vecka.

Eleverna har sin engelskabok med sig hem. På insidan av pärmen sitter de uppgifter man behöver för att aktivera den digitala engelskaboken (hjälpmedel). Det vore bra om alla hjälpte sina barn med att logga in på detta tills på torsdag nästa vecka. Pröva att göra övningarna till kapitel 1.

Eleverna kommer att få en skrivläxa i början på nästa vecka som är till på fredagen.

Nu ska vi dansa fredagsdansen.
Trevlig helg!

tisdag 5 september 2017

Föräldramötet och information

Här kommer en sammanfattning om vad vi tog upp på föräldramötet.
  • Vi presenterade de undervisande lärarna i år 3.
  • Idrottslärarna berättade om simkunnighetstestet i år 3. Eleverna ska kunna simma 25 meter bröstsim, annars erbjuds extraträning på skoltid.
  • Vi visade skolans blogg och hemsida, som ni troligtvis har hittat nu :)
  • Vi är ute på alla raster så kläder efter väder. Eleverna kan ha med sig frukt/bär/grönsak som de äter på rasten. Alla elever ska ha innetofflor som de kan han när de går till matsalen/slöjden.
  • Vi pratade om hur vi jobbar för att skapa bästa miljö för bästa möjliga lärande. Vi visade följande film: www.youtube.com/watch?v=Bz2OZU2q4yk 
  • Vi berättade om de nationella proven i matematik och svenska som infaller v. 11-18. Ett prov per vecka.
  • Vi pratade om den oerhört viktiga läsningen. En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara sitt dagliga liv. När man börjar lågstadiet har man i genomsnitt 7000 ord i sitt ordförråd och om man inte regelbundet läser eller lyssnar till böcker och texter så har man som 16-åring bara ca 16 000 ord i sitt ordförråd. Så läs böcker för och med barnen! Gör det till en daglig rutin att läsa. Det kommer att löna sig! Vi påminner återigen om att vi inte har ett skolbibliotek ännu. Så låna böcker tillsammans med ditt barn på stadsbiblioteket. 
  • Vi pratade om eventuell klassträff. Vi är öppna för detta förslag. Vi tar hjälp av er föräldrar för att planera in något trevligt för barnen.

Grej of the day

Idag startade vi med "Grej of the day" som vi kommer att köra på sista passet på tisdagar. Ikväll kan ni räkna med att ni får höra om vad "Grej of the day" handlade om idag. Så glöm inte att fråga ditt barn. Fråga vad de lärt sig om detta idag.

Ledtråden var: 8848

fredag 1 september 2017

Andra veckan

Den här veckan har vi påbörjat arbetet med att sätta klassens regler. Vi har pratat om vilka regler man har hemma och vilka regler man har i skolan. Nästa vecka fortsätter det arbetet och vi ska bestämma tydliga regler för klass 3.
I engelska har de fått sin nya bok och vi har läst första kapitlet. Alla tyckte det var roligt.
Vi har även kommit igång med NO och SO. På SO:n pratar vi om kartan. Prata gärna om väderstreck i helgen för det ska vi prata om nästa vecka. På NO:n har vi gjort två experiment, hinken och sorterat vätskor. Vi kommer att fortsätta med att sortera, titta på likheter och olikheter och sedan komma in på olika material och deras egenskaper.
Eftersom vi inte har fått upp någon klocka på skolgården ännu så vore det jättebra om ditt barn har ett armbandsur som han/hon kan använda. Vi ringer självklart in efter alla raster, men morgonen är det svårt att hinna med. Några elever väljer att vara ute innan skolstart och hinner då inte in i tid.
Nästa vecka sätter vi igång med lära-känna-samtalen. Vill bara påminna om att lämna in lappen om du inte gjort det ännu.
Vi önskar alla en trevlig helg!Nytt läsår!

Hej! Nytt läsår och ny blogg. Vi kommer från och med nu använda lärloggen i Unikum som vår länk till er föräldrar och elever. Förhoppningsv...