fredag 15 september 2017

Information Bankprojekt


Hej Vårdnadshavare!

Startar med några uppmanade citat ur vår läroplan för grundskolan, Lgr 11…
_____________________________________________________________________________

·      ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Lgr 11, kap 2.2)
·      ”Eleverna ska få underlag för att välja fortsatt utbildning. Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt” (Lgr 11, kap 2.6)
_____________________________________________________________________________

Som ett led i arbetet med att utveckla livskunskap och valkompetens hos våra elever deltar alla skolor i Varbergs kommun i ett utbildningsprojekt i samarbete med Varbergs Sparbank. Eleverna kommer under sin skoltid att erbjudas en stegrande utbildning i privatekonomi genom återkommande aktiviteter i åk 3, 6 och 9. Studiebesök, workshops och möten med olika yrkesgrupper inom banken är några delar i arbetet.  

Syftet med projektet är huvudsakligen att öka varje elevs förmåga och kunskap då det gäller att trygga och ta ansvar för sin privatekonomi; nu och i framtiden. Ytterligare ett syfte är att ge eleverna inblick i banken som arbetsplats, dess olika yrkesgrupper samt dess funktion i samhället.

Projektets ambition är att alla våra elever lämnar grundskolan med en likvärdig grundsyn kring vilka val som ger en trygg ekonomisk framtid. En förhoppning är att ni – i hemmet – kommer att se ett intresse och en medvetenhet kring ”god privatekonomi” växa hos era barn.

Nu startar vi  - i åk 3 - etapp 1 i detta projekt vilket bl a kommer att innebära samtal om: spara/slösa, veckopeng, kostnader, olika yrken på banken och bankens olika funktioner. Vad gör man egentligen på en bank?! 

Välkomna med frågor och var beredda på spännande samtal vid köksbordet!
Vänliga hälsningar,

Pernilla och Diana


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nytt läsår!

Hej! Nytt läsår och ny blogg. Vi kommer från och med nu använda lärloggen i Unikum som vår länk till er föräldrar och elever. Förhoppningsv...