fredag 17 november 2017

Läxor v. 47

Eleverna har multiplikation i läxa till på måndag. Nästa läxa kommer på tisdag. Den kommer också att handla om tabellträning. Jättebra om ni tränar lite extra på just multiplikationstabellerna hemma den här perioden. Vi tränar olika strategier att tänka i skolan.

Läsläxan får de på måndag och den är till på fredag. Den här veckan ska de läsa kap 9. Eleverna ska skriva 3 frågor till texten. Frågor på ytan är sådan frågor där man hittar svaret direkt i texten. Frågor under ytan är sådana frågor där svaren ligger mellan raderna. Alltså att du förstår av sammanhanget vad svaret är. Frågor på djupet, där ligger svaret utanför texten. Man svarar utifrån sina egna erfarenheter.

Den här veckan heter stycket "The moon", kap 4. Läxan blir att lyssna och härma efter stycket. Repetera orden så man kan översätta dem från engelska till svenska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Nytt läsår!

Hej! Nytt läsår och ny blogg. Vi kommer från och med nu använda lärloggen i Unikum som vår länk till er föräldrar och elever. Förhoppningsv...